"Du har så dålig självkänsla"

Jag tycker det är så ofta det blandas ihop. 
Jag plockar text från altaledas hemsida eftersom de förklarar det så bra och enkelt.
 
Slår man upp orden självkänsla och självförtroende i en ordbok så kan man ju förstå att de blandas ihop. Men att lära sig vad som är vad underlättar både för dig själv och för dem du specifikt talar om för vad det är de du anser de lider av: 
 
I korthet kan man förklara begreppen såhär; självförtroende är personens tilltro till förmåga att prestera i olika sammanhang; på arbetet, i skolan, i sociala sammanhang. Eftersom man presterar olika bra, kan självförtroendet troligtvis skifta från dag till dag beroende av vad man åstadkommit eller om man fått beröm för sina insatser.

Man säger att självförtroendet kan övas upp, det kan exempelvis vara en idrottsman som ska tävla i tresteg. Om idrottsmannen övar flitigt varje dag, med förhoppningsvis bättre och bättre resultat, kommer hans självförtroende att öka och han kommer förmodligen känna sig ganska självsäker när han går ut på idrottsarenan den dagen det är dags att tävla.

Likadant kan en chef förbättra sitt självförtroende genom att gå en ledarskapsutbildning och utsätta sig för vissa situationer där han känner att han besitter en lägre kompetens och därmed öva inför kommande situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Självkänslan har däremot med den egna personen att göra, att man upplever sig själv som en bra människa utifrån den man är, oavsett vad man presterar eller vilka kompetenser man besitter. Självkänslan kan också tränas upp på olika sätt, men här måste du arbeta med dina egna motivatorer och inre drivkrafter.

Ingen annan kan träna din självkänsla åt dig, här räcker inte beröm om man känner att man inte kan ta emot den. Att djupdyka i en självhjälpsbok eller ta kontakt med en coach kan vara två, av många, sätt att gå tillväga. 

Man kan exempelvis arbeta med affirmationer, såsom att varje dag säga till sig själv i spegeln att man är bra precis som man är, eller skriva dagbok varje kväll med sina reflektioner över saker som man gjort bra, där man fokuserar på personliga egenskaper istället för vad man presterat under dagen. 

Samspelet mellan självförtroende och självkänsla

Man kan ha dålig självkänsla, men gott självförtroende och vice versa. 

Har man en god självkänsla styrs man av inre faktorer, d v s vår vilja och våra behov utifrån vilka värderingar och övertygelser vi har. Har man en sämre självkänsla styrs man av yttre faktorer, vad man tror andra personer förväntar sig av dig på arbetsplatsen eller socialt, därför påverkas man väsentligt av såväl kritik som beröm.

Att ha både ett gott självförtroende och en god självkänsla är kanske få förunnat, men visst går det att uppnå med en hel del övning och modet att våga möta sig själv. 

När det gäller mig själv då, hur känner jag

Jag anser själv att jag lever starkt efter mina värderingar och tycker om den jag är som person. Jag känner att jag gör mycket för andra människor i den mån jag besitter kunskapen och orken och är nu för tiden mycket mer nöjd med det jag faktiskt gör i stället för att ha dåligt samvete hela tiden. Jag tycker faktiskt att jag är en bra person, jag tycker att jag är rättvis osv osv. Jag har inget i mitt beteende som jag går och har dåligt samvete för. (Ja i nutid, visst har jag gjort saker förr som jag ångrar osv). Men nu pratar jag nuet. Det är nämligen det jag lever i.

Däremot kan mitt självförtroende dala pga att jag inte klarar av ganska många saker pga mitt förbannade hälsoproblem. Men det har inte med min självkänsla att göra. Jag tycker inte att jag är en sämre person "bara" för att jag inte jobbar eller är väldigt aktiv, orkar att vara supersocial och måste hårdprioritera med min energi mm mm. Jag har fortfarande en bra självkänsla. Jag tycker själv att jag är värdefull.

Mycket värdefull till och med. 

Tycker ni att jag tolkar dessa uttryck rätt?

1 Ingrid:

skriven

Jag fick lära mig att skilja på de begreppen för många år sedan då jag började i en smärtgrupp. Det var en aha-upplevelse för mig. Jag hade aldrig funderat på de olika betydelserna. Jag tolkar orden precis som du och jag har både bra självkänsla och bra självförtroende inom de gränser som jag har accepterat. Jag är stolt över att vara en stark kvinna som klarar det jag behöver klara och jag trivs med mig själv som person. Men jag tycker inte att jag är märkvärdigare än någon annan för det. Jag har helt enkelt valt att tycka om mig själv för den jag är. Och du har helt rätt i att du är värdefull <3

Svar: Exakt! Du är så bra på att förklara kortfattat, verkligen. Du är underbar <3
Ina

Kommentera här: